Γονική άδεια στην Ευρώπη: Η Ιταλία υστερεί

0
Γονική άδεια στην Ευρώπη: Η Ιταλία υστερεί

Η Ιταλία υστερεί στις γεννήσεις και η Ιταλία υστερεί στην προστασία των νέων γονέων.
Ο παραλληλισμός είναι αρκετά εύγλωττος και στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει τη θλιβερή πραγματικότητα της χώρας μας.
Αρκεί να αναφέρουμε ότι μέχρι το 2013 άδεια πατρότητας δεν υπήρχε καν στην Ιταλία. η μόνη δυνατότητα για να το αποκτήσουν οι πατέρες ήταν σε περίπτωση θανάτου, σοβαρής ασθένειας ή εγκατάλειψης από τη μητέρα.

Οκτώ χρόνια αργότερα τα πράγματα στην Ιταλία έχουν σίγουρα βελτιωθεί, αλλά σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το Bel Paese παραμένει αγκυροβολημένο στις τελευταίες θέσεις τόσο ως προς τον αριθμό των ημερών που χορηγήθηκαν και για την κατανομή μεταξύ των γονέων του ίδιου.

Γονική άδεια: πώς λειτουργεί σε άλλες χώρες

Η Ισπανία και οι Σκανδιναβικές χώρες αντιπροσωπεύουν την αριστεία κατά κάποιο τρόπο υπό αυτή την έννοια και, αν σκεφτούμε τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, σίγουρα το πλεονέκτημα ευημερίας σε σύγκριση με τα γεωγραφικά μας πλάτη φαίνεται δεδομένο, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για την Ισπανία, η οποία με στοχευμένα μέτρα κατάφερε να αποσπάσει άλλες χώρες όσον αφορά την προστασία των νέων γονέων.
Ας αναλύσουμε όμως τις επιμέρους πραγματικότητες!

Ισπανία. Ίδιο δικαίωμα για μητέρες και πατέρες: 16 εβδομάδες άδεια, μη μεταβιβάσιμη και αμειβόμενη στο 100%. Από αυτά, τα 6 πρώτα είναι υποχρεωτικά αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού, ενώ τα επόμενα 10 είναι προαιρετικά και οι γονείς μπορούν να επιλέξουν αν θα τα χρησιμοποιήσουν πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Το βίντεο της εβδομάδας

Σκανδιναβικές χώρες. Με κάποιες διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών, η γονική άδεια για μητέρες και πατέρες είναι περίπου 12 μήνες συνολικά, η οποία μπορεί να διαιρεθεί ή να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από έναν από τους δύο γονείς, με τη μόνη ιδιαιτερότητα της Δανίας ότι σε σύνολο 52 εβδομάδων Στην πραγματικότητα, 2 είναι από τον πατέρα, 14 από τη μητέρα, τα υπόλοιπα πρέπει να μοιραστούν δίκαια.

Γερμανία. Δικαιούστε 12 μήνες γονικής άδειας που γίνεται 14 αν ωφεληθεί και ο πατέρας (για τουλάχιστον δύο μήνες) και με μισθό ίσο με το 67% του μισθού.

Πώς λειτουργεί η γονική άδεια στην Ιταλία

Στην Ιταλία, οι πατέρες δικαιούνται 10 ημέρες υποχρεωτικής άδειας μετ‘ αποδοχών. Σε σύγκριση με τη γονική άδεια, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν 10 μήνες που πρέπει να μοιραστούν οι δύο γονείς μέσα στα πρώτα 12 χρόνια της ζωής του παιδιού.
Οι μήνες γίνονται 11 αν ο πατέρας χρησιμοποιεί τουλάχιστον τρεις μήνες.

Από αυτή τη σύντομη εξέταση της νομοθεσίας για τη γονική άδεια καταλαβαίνουμε το χάσμα που δυστυχώς η Ιταλία έχει ωριμάσει (και διευρύνει συνεχώς) με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη.
Ανάμεσα στους λόγους αυτής της ‚οπισθοδρόμησης‘ ξεχωρίζει σίγουρα περισσότερο από προβλήματα οικονομικής/χρηματοπιστωτικής φύσης η αταβιστική και πολύ ιταλική ανισότητα των φύλων που συνοδεύει τον νομοθέτη ιδιαίτερα όταν είναι απαραίτητο να ξεπεραστούν οι έννοιες των αρχών του εικοστού αιώνα που σχετίζονται με φιγούρα της μητέρας που μένει στο σπίτι για να φροντίζει τα παιδιά της και ο εργατικός μπαμπάς που δεν χρειάζεται να τα φροντίζει.

Schreibe einen Kommentar