Η αποτελεσματικότητα του Προσαρμοστικού Λογισμικού Εκμάθησης στα αποτελέσματα των εξετάσεων και των μαθημάτων σε διαδικτυακά μαθήματα προλογισμού

0
Η αποτελεσματικότητα του Προσαρμοστικού Λογισμικού Εκμάθησης στα αποτελέσματα των εξετάσεων και των μαθημάτων σε διαδικτυακά μαθήματα προλογισμού

21 Φεβρουαρίου 2021

Η μελέτη εξετάζει την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας προσαρμοστικής μάθησης ως συμπληρωματικής συνιστώσας σε διαδικτυακά μαθήματα προλογισμού χρησιμοποιώντας δεδομένα από λογισμικό προμηθευτή και ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αποτελέσματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν τη βαθμολογία της τελικής εξέτασης και την ολοκλήρωση του μαθήματος με επιτυχή βαθμό. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν ότι δεν χρησιμοποιούν όλοι οι μαθητές την τεχνολογία και πολλοί δεν θα δώσουν εξετάσεις. Από αυτούς που συμμετείχαν στο μάθημα όπως προβλεπόταν, η προσαρμοστική μαθησιακή δραστηριότητα δείχνει μέτρια και θετική επιρροή στις βαθμολογίες των τελικών εξετάσεων και στην επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν περαιτέρω τη σημασία της ευθυγράμμισης του προγράμματος σπουδών προμηθευτή και μαθημάτων και την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα που θα ελέγχει τις μεταβλητές που μπορεί να σχετίζονται με τα κίνητρα και τη συμμετοχή.

Online Journal of Distance Learning Administration

Schreibe einen Kommentar