Λήψη Αναφορών: Μέλλον μετά την πανδημία: Επιπτώσεις για το απόρρητο

0
Λήψη Αναφορών: Μέλλον μετά την πανδημία: Επιπτώσεις για το απόρρητο

21 Φεβρουαρίου 2021

Μετα-πανδημικό μέλλον: Επιπτώσεις για το απόρρητο

Ήρθε η ώρα να επεκταθεί το απόρρητο πέρα ​​από τη συμμόρφωση και να συμπεριλάβει αποφάσεις σχετικά με το τι πρέπει να προστατευθεί και να ληφθούν υπόψη οι ηθικές επιπτώσεις, εξισορροπώντας τις θεσμικές προτεραιότητες με τα δικαιώματα των ατόμων. Η διασταύρωση ζητημάτων όπως το COVID-19, η επιτυχία των μαθητών και η εμφάνιση του ρόλου του Chief Privacy Officer (CPO) υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία του απορρήτου στην ανώτερη εκπαίδευση για το 2021 και μετά. Στο εξής, το απόρρητο πρέπει να εμπεριέχεται σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται από θεσμικούς ηγέτες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ

Schreibe einen Kommentar