Χρήση της μάθησης με τη βοήθεια ομοτίμων για τη βελτίωση της ακαδημαϊκής δέσμευσης και της εξέλιξης των πρωτοετών διαδικτυακών φοιτητών νομικής

0
Χρήση της μάθησης με τη βοήθεια ομοτίμων για τη βελτίωση της ακαδημαϊκής δέσμευσης και της εξέλιξης των πρωτοετών διαδικτυακών φοιτητών νομικής

21 Φεβρουαρίου 2021

Το διαδικτυακό περιβάλλον σπουδών του University of Southern Queensland συνεχίζει να αναπτύσσεται με περισσότερους από 16.000 φοιτητές να σπουδάζουν στο διαδίκτυο. Πριν από την Covid-19, οι ηλεκτρονικές εγγραφές αντιπροσωπεύουν συνήθως περίπου το 67% όλων των φοιτητών που σπουδάζουν στο USQ. Αυτό το άρθρο αναλύει χρήσιμα ποσοτικά δεδομένα προκειμένου να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του πιλοτικού ενός διαδικτυακού προγράμματος μάθησης με τη βοήθεια ομοτίμων για πρωτοετείς φοιτητές Νομικής. Το άρθρο ρωτά εάν ένα προσαρμοσμένο διαδικτυακό πρόγραμμα Meet-Up μπορεί να βελτιώσει αντικειμενικά τη συμμετοχή των φοιτητών και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις σε ένα πρώτο έτος νομικών μαθημάτων. Τα αποτελέσματα από το πιλοτικό ήταν θετικά και αποτελούν μια παραγωγική συμβολή στη βιβλιογραφία σχετικά με τη διαδικτυακή μάθηση με τη βοήθεια ομοτίμων.

Περιοδικό Πανεπιστημιακής διδασκαλίας & Μάθησης Πρακτικής

Schreibe einen Kommentar